Žádosti se přijímají od 1. ledna 2007
Do žádosti se počítají země platné dle DXCC v době podání žádosti a navázané: 30 m pásmo po 1.1.1981, pásma 17 a 12 m po 1.1.1987. Ostatní pásma od 15.2.1945.
Základní plaketa je za 100 potvrzených zemí na všech 9-ti krátkovlnných pásmech od 160 do 10m.
Módy jsou CW a MIX (tj. CW a SSB)
Doplňkové plaketky za 150,200,250,300,350 zemí na 9-ti pásmech
Vydavatel si vyhrazuje na vyžádání právo kontroly některých QSL lístků
Vlastnictví QSL musí být potvzeno čestným prohlášením dvou radioamatérů o splnění podmínek
Cena 490 KČ za základní plaketu - 100 KČ za plaketku.
Žádosti s výpisem spojení posílejte na adresu OK1FAU ( je nezbytné písemné prohlášení ).