1. Диплом "UR-SP EFC 2012» заснований Лігою радіоаматорів України (ЛРУ)
у співпраці з Польським союзом короткохвильовиків (PZK) на честь проведення Чемпіонату Європи з
футболу "Євро-2012" у Польщі та Україні.

2. Час виконання умов диплому - з 1 червня по 5 липня 2012 року.
3. Для виконання умов диплому необхідно:
- Радіостанціям Європи провести 50 зв'язків з радіоаматорами країн - учасниць фінальної стадії ЄВРО-2012,
зв'язки з усіма країнами, учасницями фіналу, обов'язкові.
- Радіостанціям інших континентів - 25 зв'язків, з них не менше 10 - з фіналістами.
- Відсутні зв'язку можна доповнити зв'язками з радіостанціями Польщі або Україні, що використовують спеціальні
позивні сигнали в честь даної події.
4. Повторні зв'язки не зараховуються.
6. Оплата диплому:
- В електронному вигляді диплом видається безкоштовно всім претендентам;
- У паперовому вигляді диплом видається безкоштовно членам PZK і ЛРУ, а також усім польським і українським колективним станціям;
- Для інших пошукачів оплата в розмірі 20zl / 5 євро / 6 USD / 6 IRC. Оплату проводити дипломному менеджеру ЛРУ:
Олександр М. Сенчуров, а/с 1669, м. Кривий Ріг, 50038
7. Заявки на диплом необхідно виконати в електронному вигляді та вислати за наступною адресою: krolru@ukr.net
QSL-картки надавати не потрібно, досить виписки з апаратного журналу.
8. Заявки на диплом будуть прийматися до 31 грудня 2012 року.

Додаток.

Список країн, учасниць фіналу ЄВРО-2012:
9A, CT, DL, EA, EI, F, G, I, OK, OZ, PA, RA (RA2, RA9), SM, SP, SV, UR.

Regulamin dyplomu "UR-SP EFC 2012”

1.    Dyplom „UR-SP EFC 2012” jest wydany przez Ukrainska Lige Radioamatorska (UARL) przy wspolpracy z Polskim Zwiazkiem  Krotkofalowcow (PZK), z okazji Mistrzostw Europy w Pilce Noznej EURO-2012 rozgrywanymi w Polsce i na Ukrainie.
2.    Okres zdobywania dyplomu: od 1 czerwca do 5 lipca 2012 roku.
3.    Podstawowe warunki:
•    dla stacji europejskich: 50 QSO ze stacjami radioamatorskimi z krajow finalistow EURO UEFA 2012 (patrz zalacznik). Obowiazkowe jest przeprowadzenie co najmniej 1 /jednej/ lacznosci z kazdym z 16 krajow;
•    dla stacji DX: 25 QSO ze stacjami radioamatorskimi z krajow finalistow EURO UEFA 2012 (patrz zalacznik). Obowiazkowe jest przeprowadzenie lacznosci z co najmniej 10 /dziesieciu/ krajami z listy 16 krajow;
•    brakujace QSO moga byc zastapione lacznosciami ze stacjami okolicznosciowymi pracujacymi z Polski i z Ukrainy.
4.    Powtorzone QSO (duplikaty) nie sa dopuszczalne.
5.    Nasluchowcy (SWL) zdobywaja dyplom na tych samych podstawowych warunkach, co nadawcy.
6.    Oplaty za dyplom:
•    dyplom w formie elektronicznej (PDF) jest bezplatny dla wszystkich;
•    dyplom w formie papierowej jest bezplatny dla wszystkich czlonkow UARL i PZK oraz dla wszystkich stacji klubowych UR/SP;
•    dla wszystkich pozostalych stacji oplaty za dyplom wynosza: 20 zl. / 5 EUR / 6 USD / 6 IRC. Oplaty powinny byc wyslane do Award Managera UARL:
Olexander M. Senchurov, P. O. Box 1669, Kryvyi Rig, 50038, Ukraine.
7.    Wszystkie aplikacje na dyplom powinny byc wyslane e-mailem na adres: krolru@ukr.net
Karty QSL nie sa wymagane – wystarczy wyciag z dziennika.
8.    Wnioski o dyplom beda przyjmowane do dnia 31 grudnia 2012r.

Zalacznik:

Wykaz krajow - uczestnikow etapu finalowego UEFA EURO-2012:
9A, CT, DL, EA, EI, F, G, I, OK, OZ, PA, RA (RA2, RA9), SM, SP, SV, UR.

"UR-SP EFC 2012” Award Rules

1. "UR-SP EFC 2012" Award is issued by Ukrainian Amateur Radio League (UARL) in cooperation with Polish Amateur Radio
Union (PZK) in honor of European Football Championship EURO-2012 in Poland and Ukraine.
2. Terms of the Award fulfillment: June 1 - July 5, 2012.
3. Basic conditions:
- EUROPE - 50 QSOs with Amateur radio stations from the countries-finalists of UEFA EURO 2012 (see Addendum). It is obligatory to apply at least 1 /one/ QSO with every of 16 countries;
- DX - 25 QSOs with Amateur radio stations from the countries-finalists of UEFA EURO 2012 (see Addendum). It is obligatory to apply QSOs with at least 10 /ten/ of 16 countries;
- The missing QSOs could be compensate by QSOs with Special event stations of Poland and Ukraine.
4. Duplicate QSOs are not allowed.
5. Listeners (SWL) apply for the Award on the same conditions.
6. Award fees:
- Electronic Award is free of charge for all applicants;
- Paper Award is free for all UARL and PZK members as well as for all UR/SP Club stations;
- Paper Award fee for all other stations - 20zl/5 Euro/6 USD/6 IRC.
Payments should be sent to the UARL Award Manager:
Olexander M. Senchurov, p.o. box 1669, Kryvyi Rig, 50038, Ukraine.
7. All applications should be sent by e-mail to: krolru@ukr.net
QSL cards are not required, the extract from the log-book would be enough.
8. The applications will be accepted until December 31, 2012.

Addendum.

List of countries - entrants of final stage of UEFA EURO-2012:
9A, CT, DL, EA, EI, F, G, I, OK, OZ, PA, RA (RA2, RA9), SM, SP, SV, UR.

Условия диплома "UR-SP EFC 2012".

1. Диплом "UR-SP EFC 2012" учрежден Лигой радиолюбителей Украины (ЛРУ)
в сотрудничестве с Польским союзом коротковолновиков (PZK) в честь проведения Чемпионата Европы по футболу "EURO-2012" в Польше и Украине.
2. Время выполнения условий диплома - с 1 июня по 5 июля 2012 года.
3. Для выполнения условий диплома необходимо:
- радиостанциям Европы провести 50 связей с радиолюбителями стран - участниц финальной стадии ЕВРО-2012,
связи со всеми странами, участницами финала, обязательны.
- радиостанциям других континентов - 25 связей, из них не менее 10 - с финалистами.
- недостающие связи можно дополнить связями с радиостанциями Польши или Украины, использующими специальные  позывные сигналы в честь данного события.
4. Повторные связи не засчитываются.
5. Набюдателям диплом выдается на аналогичных условиях.
6. Оплата диплома:
- в электронном виде диплом выдается бесплатно всем соискателям;
- в бумажном виде диплом выдается бесплатно членам PZK и ЛРУ, а также всем польским и украинским коллективным станциям;
- для остальных соискателей оплата в размере 20zl/5 Euro/6 USD/6 IRC. Оплату производить дипломному менеджеру ЛРУ:
Александр Н. Сенчуров, a/я 1669, г. Кривой Рог, 50038
7. Заявки на диплом необходимо выполнить в электронном виде и выслать по следующему адресу: krolru@ukr.net
QSL карточки предоставлять не требуется, достаточно выписки из аппаратного журнала.
8. Заявки на диплом будут приниматься до 31 декабря 2012 года.

Приложение.

Список стран, участниц финала ЕВРО-2012
9A, CT, DL, EA, EI, F, G, I, OK, OZ, PA, RA (RA2, RA9), SM, SP, SV, UR.

http://radon.doolru.org.ua/files/stories2011-2/ur-sp.jpg