ВинРадиоФорум

Объявление

Винницкий телеграфЪ
В связи со спамом временно прекращена регистрация новых аккаунтов пользователей.

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » ВинРадиоФорум » Радиобайки » Ліга радіоаматорів та її Статут


Ліга радіоаматорів та її Статут

Сообщений 1 страница 2 из 2

1

Шановні колеги! Останнім часом в українських Інтернет-виданнях та в газеті «Радіоінформ» з’явилось ряд публікацій з приводу проведення процедури оздровлення Ліги радіоаматорів України. Не буду  наводити усіх поточних зауважень до діяльності Ліги та пропозицій по її оздоровленню. Вони досить  детально викладені в статтях В.Я.Кірсея (uy0ua «Как нам оздоровить ЛРУ» та «Радиолюбительство и политика» - Радіоінформ №3 і 12/2008 рік, «Служу радіо» - Спецвипуск №7/2008 рік), В.В.Кабанца (ut7ub, «Отказ от псевдодемократического централизма» - сайт uarl.com.ua), В.Ковальчука (US5QLJ, «О реанимации нашей ЛРУ» -  сайт uarl.com.ua), Г.Плечко (ut5xm, «Роздуми на тему» - Радіоінформ №14/2008 рік). В той же час проаналізувавши основні претензії до загального стану справ в ЛРУ та до її керівництва, я прийшов до висновку, що вони досить загальні та не зовсім конкретні.

В той же час цю конкретику можна чітко прослідкувати, якщо на поточну діяльність Ліги та її керівництва глянути зі сторони виконання положень викладених в Розділі 2 Статуту, деякі з яких я для наглядності наведу нижче.

«Для здiйснення своїх статутних цiлей та завдань ЛРУ у встановленому порядку:

- органiзує симпозiуми, лекцiї, консультацiї, виставки, ярмарки, школи, курси, змагання, "круглi столи" та iншi заходи;

- сприяє в конструюваннi, виготовленнi та розмiщеннi виробництва аматорських радiотехнiчних засобiв;

- здiйснює iнформацiйне забезпечення радiоаматорiв;

- здiйснює необхiдну господарську та iншу комерцiйну дiяльнiсть шляхом створення госпрозрахункових установ i органiзацiй iз статусом юридичної особи, засновує пiдприємства в порядку, передбаченому чинним законодавством;

- взаємодiє в питаннях статутної дiяльностi з державними установами, профспiлковими, молодiжними, творчими, спортивними та iншими громадськими органiзацiями.»

Якщо зупинитись навіть тільки на цих п’яти пунктах Статуту, то можна достньо чітко відзначити  явно слабку роботу по організації їх виконання. Наприклад, хто і коли бачив як керівництвом Ліги проводились симпозіуми з актуальних питань радіоаматорської діяльності. Невже таких питань зовсім немає?! Та один тільки напрям становлення теорії ЕН антенн та пов’язана з цим напрямом можливість революційного прориву в  області магнітно-торсійного зв’язку – це тема десятків радіоаматорських (і не тільки) симпозіумів. Ну, можливо, це досить революційний напрям, тоді чому не присвятити симпозіум теорії та практиці цифрових методів зв’язку, теорії та практиці антенн для дального радіоаматорського зв’язку, чи провести симпозіум з декількох напрямів одночасно. Якщо ж керівництво Ліги не в змозі науково-методично організувати відповідні заходи, то можу запропонувати йому  у цьому свою допомогу  і провести такий симпозіум у четвертому кварталі 2009 року під егідою та за підтримки Лиги радіоаматорів України (навіть з публікацією тез доповідей). Відносно ж проведення виставок та радіоаматорських ярмарок, то вони  дійсно проводяться, але як правило з інціативи окремих груп радіоаматорів.

Згідно наступного пункту Ліга повинна сприяти (а я сказав би – технічно і організаційно забезпечувати) конструюванню, виготовленню та розміщенню виробництва аматорських радіотехнічних засобів. На мою думку, для появи нової хвилі радіоаматорів у нашому хоббі, ці аматори повинні мати доступну можливість придбати досить недорогу (до 100 у.е.) і просту конструкцію хоча б однодіапазонного трансивера (наприклад, типу «Аматор-КФ»). Одночасно з впровадженням нового Регламента, де початкуючим буде дозволено працювати на діапазоні 80 метрів, це дало б їм можливість не займатись розшуками аппаратури, а практично зразу ж розпочинати працювати в ефірі. Мати надію на те, що початкуючий радіоаматор самостійно виготовить якісний трансивер, по крайній мірі, нереалістично (саме це й відлякує більшість початківців від входження в радіоаматорство).  На даний момент часу, як напевно усім відомо, виробництво аматорських засобів в Україні існує тільки завдяки ентузіазму окремих груп радіоаматорів (наприклад, ПО «Контур» під керівництвом В.С.Абрамова, ux5ps, честь за те йому і хвала),  і аж ніяк не завдяки керуючій ролі ЛРУ.

За наступним пунктом Ліга повинна здійснювати інформаційне забезпечення радіоаматорів. Однак і тут ситуація аналогічна, таке забезпечення знову ж таки за власною інціативою в основному здійснюють газета «Радіоінформ» та Інтернет-сайт під адмініструванням В.А.Степаненко (uz1rr). Про що мова може йти, коли передбачене статутом місце редактора офіційного видання Ліги в Раді Ліги вже декілька років вакантне, незважаючи на те, що навіть розроблено та затверджено «Положення про редактора офiцiйного друкованого (електронного) органу ЛРУ» де сказано наступне - «Редактор офiцiйного друкованого (електронного) органу ЛРУ (надалi - Редактор) призначається рiшенням Ради ЛРУ за поданням президента ЛРУ. Редактор згiдно Статуту ЛРУ (п.5.10.) входить до складу Ради ЛРУ».

Згідно наступного пункту ЛРУ «здiйснює необхiдну господарську та iншу комерцiйну дiяльнiсть шляхом створення госпрозрахункових установ i органiзацiй iз статусом юридичної особи, засновує пiдприємства в порядку, передбаченому чинним законодавством». Може в мене немає відповідної інформації, однак я чомусь ні разу не чув хоча б про одне з таких підприємств, чи організацію, яка була заснована ЛРУ і виконувала функції господарської, чи комерційної діяльності в інтересах радіоаматорів України. А таку діяльність, на мою думку, цілком реально здійснювати скориставшись рекомендаціями Віталія Яковича Кірсея, викладеними в його статті «О комерческих радиоклубах».

А що можна сказати про взаємодiю ЛРУ з державними установами, творчими, спортивними та iншими громадськими органiзацiями. Сказати теж практично, майже нічого,  не можна, хоча б тому, що інші спортивні організації, які проводять спортивні змагання і працюють з молоддю  мають істотну фінансову підтримку держави. А чому б не розробити, наприклад, програму «шкільний трансивер» та отримати під неї гранд Міністерства у справах сім’ї, молоді та туризму, або Міністерства освіти. Або, чому б не приймати участь у виборах місцевих рад, як пропонує радіоаматор ut3ll, Віктор, щоб отримати підтримку радіоаматорства місцевими радами.

І на завершення своєї статті хотів би звернути увагу, що навіть таке просте статутне положення, як прийняття в члени Ліги по суті не виконується. Згідно вимог Статуту. прийом в члени ЛРУ проводиться Радами обласних вiддiлень ЛРУ та вiдповiдними Радами регiональних органiзацiй радiоаматорiв за особистою письмовою заявою бажаючого. Члени ЛРУ стоять на облiку, отримують членський квиток та сплачують щорiчний членський внесок. В той же час, наприклад, при вступі в члени Вінницького обласного відділення Ліги ніхто ніяких письмових заяв не пише, відповідних засіданнь Ради не проводиться, а членського квитка взагалі в природі не існує. За правило стало вважати членом Ліги того радіоаматора, незалежно від його заслуг, хто здав щорічний членський внесок та розписався у відповідній відомості. То про яку престижність бути членом Ліги радіоаматорів України тут може взагалі йти мова. Для порівняння, при вступі в члени Національної спілки журналістів України, я відповідну письмову заяву подавав, приклав до неї свої журналістські і публіцистичні праці, отримав відповідне посвідчення (до усього ж захищене від підробки!) та значок члена спілки журналістів.

                                 

                                Всім 73! Валерій Марценюк, ut8nv, м.Вінниця

    Коментар Виталия Яковича Кірсея, uy0ua, ведучого рубрики "Как нам оздоровить ЛРУ?!"
    на сайте wwwuarl.com.ua

    З почуттям задоволення засвідчую, є ще в радіоаматорстві України носії потужного інтелекту
та здорового глузду, тому ЛРУ має всі підстави та реальний шанс для найближчого оздоровлення
власними силами. Спокійний, виважений стиль та внутрішній зміст статті відомого радіоаматора,
вченого, письменника, публіциста і видавця В.П. Марценюка, ut8nv, м. Вінниця, надає яскравий
приклад виваженого ставлення до цієї проблеми. Всі роздуми автора зрозумілі, а пропозиції слушні.
    Особливо приваблива пропозиція автора щодо проведення у наступному році науково-практичного
симпозіуму з низки цікавих питань і проблем сучасного зв’язку. Ця подія може набути міжнародного
статусу із запрошенням винахідника ЕН-антен американця Т. Харта, російського фізика-теоретика
В. Коробєйнікова, дослідників цих антен з середовища радіоаматорів України, Росії, інших країн.
   «Родзинка» пропозиції полягає в наступному: ЕН-антени та «магнітно-торсійний» зв'язок не
визнані офіційною наукою у якості нового феномену, але приваблюють цікавість численних фахівців
всіх рівнів; тому саме радіоаматорству в черговий раз припала роль «першопрохідця». Вчені мужі,
маскуючи ризик втрати академічного авторитету, використовують радіоаматорство для первинних
досліджень. Тому вони охоче беруть участь саме в аматорських заходах з нових науково-технічних
проблем, щоб мати можливість відійти в «тінь» без «плям» при негативних підсумках, та підхопити
стяг новизни при позитиві.
    Це не утопія, а можлива реальність: саме п. Валерій пропонує свої організаційні та творчі
послуги, допомогу та сприяння гарантую і я своїми ще не до кінця втраченими (сподіваюсь)
можливостями. Впевнений, до нас можуть приєднатися інші, наприклад, радіоаматорські журнали і
газети, НТТ ім. О.С. Попова, УЧН, Мінтрансзв'язку, заклади  Міносвіти, тощо, в разі  грунтовного
запрошення з боку ЛРУ і роботи, роботи, роботи…. Наш досвід з п. Валерієм, інших членів Ліги з
подібних питань, включаючи фінансове забезпечення,  напрацьований в попередні роки в професійному
плані.

http://www.radioinform.vinnitsa.com/avtor/liga.html

0

2

Конференція Вінницького відділення ЛРУ,  що нового?

М.Войнаровський,  UT5NA ex: UB5NAU

15 листопада 2008 року в приміщенні автошколи ТСОУ відбулась конференція Вінницького обласного відділення Ліги радіоаматорів України. Від імені радіоаматорів області, через газету ,,Радіоінформ” хочу подякувати керівництву автошколи  зa приміщення, яке було надане для проведення загальних зборів радіоаматорів Вінницької області. В цьому також є заслуга і голови Вінницького обласного відділення ЛРУ В.Харитончука. Саме так – були проведені «загальні збори», бо важко назвати їх Конференцією. В принципі, назва - не так вже і важлива, головне – провести цей захід на достатньо високому рівні. Після однакових з попередніми за сценарієм зборів, організатори задоволені швидким їх проведенням – «..на одном духу», не питаючи думки більшості радіоаматорів. Якщо порахувати присутніх членів Ліги, а їх повинно бути не менше 2/3 загальної кількості згідно основному Статуту ЛРУ, то можна поставити під сумнів правомочність конференції Вінницького обласного відділення ЛРУ. Якось незручно вказувати цифру, але це принципово для наступних конференцій. Не було необхідних присутніх 44 членів Ліги (2/3 від 65 загальної кількості). Форум, як і завжди, відбувся за рахунок радіоаматорів, які чомусь не вступають в Лігу радіоаматорів України, а таких в залі нараховувалось біля 90 чоловік. Наш Статут Вінницького обласного відділення Ліги не розроблений, не затверджений конференцією, не зареєстрований в місцевих органах влади. Виходить, що основного документу нашої обласної організації не існує і наші конференції проходять напівлегально. Дійсно, основний Статут, який прийнятий в 1999 році в Києві,  застарілий, не скорегований під зміни та реалії нашого життя, але іншого не існує. Більшість членів Ліги з ним не ознайомлені, що видно з пасивного відношення і що дозволяє організаторам конференції нами маніпулювати. Це  має своє пояснення і  наша пасивність, в першу чергу, має  свої об’єктивні причини. Не представлено окремо аматорів від районів області, статистика кількості не підведена. Участь в голосуванні приймали всі, хто цього бажав. Мабуть вигідно проводити такі збори разом, для членів і не членів Ліги.

Так все-таки, що відбулося - загальні збори області, чи конференція обласного відділення ЛРУ?  Скоріше всього - загальні збори Вінницької області тому, що від початку і до кінця провів їх сам голова обласного відділення ЛРУ. Звісно, критикувати легше ніж працювати і маю за  мету самому розібратись, але склалось враження, що організатори не знають як це робиться, як проводиться конференція і постає питання, для чого кожних два роки їздити в м. Київ, одним і тим самим делегатам, невже ж і там немає чому навчитися?! Не продумані деякі питання організації, порушена основна процедура проведення, майже всі основні питання на початку зборів ними не затвердженні. Відомо, що конференція являється вищим керівним органом і всі питання на наступний період роботи вирішуються саме нею, загальним голосуванням членів  відділення ЛРУ. На попередній звітно-виборчій конференції 2006 року було не краще. Голова відділення Ліги сам відкрив форум, сам відчитався, сам виступив десь, на години півтори, покритикував, розповів про особисте, пообіцявши що в наступні 2007-2008 роки все буде інакше. Але дієздатна Рада не була обрана, необхідні комітети не затверджені, проект плану роботи не представлений.  Вибори 2006 року  пройшли за старим добрим сценарієм типу  «одобрямс» з великою пасивністю членів Ліги, без виступаючих, без альтернативи і кандидатур, таємного голосування, а воно необхідне при незрозумілому протистоянні в самій організації Віницького обласного відділення ЛРУ. В 2007році прозвучала заява, що в кінці року пройде звітно-виборча конференція і було багато запитань типу – «чому?, адже до звітно-виборчих зборів ще цілий рік». Може хтось підказав, а може хтось проснувся, і на «круглому столі» нас знову попередили  «...будете терпеть меня ещё целый год» - ?!  Мабуть є відчуття, що хтось, когось терпить.

Але, повернемося до конференції, яка пройшла в цьому –2008 році. В президії місця вільні, мабуть немає  у нас аматорів, на яких можна було б рівнятися. U5NM переїхав на проживання в сусідню область, а  він раніше задавав тонус в роботі конференцій і вони   проходили досить цікаво, було багато виступаючих. А тепер, робоча президія навіть не пропонувалась.   Голова конференції і секретар не обирався, тому що секретар «особистий» є, - на постійній основі. Але це вигадки,  згідно основного Статуту ЛРУ секретар обласного відділення просто не передбачений. Нічого не маю проти, але для ведення протоколу конференції такий секретар, як і голова зборів вибирається голосуванням. А так, з самого початку - UT2NA, зайняв місце секретаря, не маючи на це згоди учасників конференції. В обов’язки ж голови обласного відділення Ліги входить відкриття форуму, запропонувати порядок денний, прозвітувати за період роботи, але саму конференцію веде обраний голова конференції з допомогою обранного ж секретаря. Всі питання та рішення, в тому числі порядок денний, доповнення та пропозиції приймаються та затверджуються  загальним голосуванням членів Ліги. Бажано не плутати голову обласного відділення Ліги та обраного голову конференції, який веде  збори, але комусь це вигідно. Функції голови Ліги в подальшому на конференції вичерпані.

А  після розгляду питання по виборах на наступний термін, обраний новий склад Ради і голова обласного відділення ЛРУ знову отримують статус  згідно Статуту. По факту ж виходить що всі питання та рішення по них проводить бувший голова Ліги, термін дії якого правомірний тільки до конференції. Кандидатури по делегатам для поїздки на конференцію ЛРУ в  Київ не виносились на загальне голосування,  делегати їдуть без пропозицій обласної конференції обласного відділення ЛРУ. Така поїздка неефективна і це пуста трата грошей на відрядження.

Був обраний  заступник голови обласного відділення Ліги. «Лідерами»  було запропоновано підготовку «віце-президента» для подальшої заміни голови Вінницького обласного відділення ЛРУ. Як це може бути і  де гарантія, що його вибере наступна конференція? Я не проти молоді, але йде реальне  затуркання, а скоріше всього смішна узурпація влади серед радіоаматорів. Сформувалась своя команда – це добре, але не треба нам нав’язувати своє бачення. Згідно основному Статутуту Ліги ми обираємо голову, заступника, скарбника і членів Ради. Де наш скарбник? Чому всі фінансові питання  проводить одна людина в особі голови відділення Ліги.  Де сама Рада?  Є необхідність в членах Ради обласного  відділення і  можливо треба  ввести по представнику від кожного близько-розташованого району, всі питання вирішувати колегіально на засіданні Ради, в тому числі при виділенні коштів на різні заходи. Такі засідання не проводяться,  документально не оформляються, інформація на конференцію не виносяться, а рішення не затверджуються.

Певні зрушення в роботі конференції 2008 року все ж були. При виборах голови Ради обласного відділення Ліги,  запропоновано декілька кандидатур на цю посаду. Кандидатом на голову Вінницького обласного відділення Ліги пропонувався - UT7NW, майстер спорту СРСР, радіоаматор з великим досвідом, який вболіває за Вінницьку область, виступає в змаганнях, займає високі місця. Кандидатуру Удода Віталія пропонував також UT7ND і він  виступив на форумі справедливо, але не змогли переконати самого кандидата балотуватись на посаду голови відділення ЛРУ. Не все так погано, але бажано обирати тільки таємним голосуванням, враховуючи амбіції того, кого знову переобираємо. Питання про таємне чи відкрите голосування на розгляд конференції не поставлене. Амбіції ж полягають в тому, що голова обласного відділення Ліги – UT4NW, якого я поважаю і який в минулому мій друг, одночасно являється членом Ради центрального керівного органу ЛРУ  і  перевибори його поставить під питання про членство в дорадчому органі ЛРУ, а ними, в основному, є  голови обласних відділень, голови комітетів ЛРУ та інших підрозділів. Також, нічого не маю проти обрання його  на  черговий термін роботи.  Ми обираємо його в четвертий раз, але такий Статут Ліги, який дозволяє нам обрости мохом. Ротація ж все таки повинна бути, а голові обласного відділення Ліги необхідно працювати з Радою, а не особисто приймати рішення, і готувати  «швидкі конференції».             

В черговий раз виникає запитання - чому не обираємо ревізійну комісію? Пункт 5.7 Статуту ЛРУ дозволяє це зробити. Я не хочу сказати, що є  недовіра по фінансовим питанням,  але будь-які операції з фінансами оформляються документально - протоколом засідання Ради. Навіть  відправка внесків в Київ також оформляється  протоколом. Результати  роботи з протоколами ревізійної комісії інформуються на конференції, це є обов’язковим з затвердженням конференцією. Плани роботи обласного відділення Ліги радіоаматорів теж  складаються відчепно, без затвердження конференцією. Був такий вислів: - «если надо, то какой нибуть план я напишу, но обычно в Киеве планы не требуют и никому это не нужно»..?!!!

   Примечание редакции: Продолжение статьи (полная версия) статьи размещена на сайте после выхода №24 газеты «Радиоинформ» (сдана в рассылку в суботу 20 декабря 2008 года).

За УКХ на зборах  мова майже взагалі не ведеться. Враховуючи особливу складність в організації та участі у змаганнях, бажано мати окремий УКХ комітет та вибрати головою його радіоаматора із досвідом роботи. Інших комітетів у обласному відділенні просто не існує, наприклад, по роботі з молоддю та інвалідами, де необхідна  каса  взаємодопомоги.

Більше 16 років обласне відділення не має радіоклубу та свого приміщення QSL–бюро, обласна колективна радіостанція давно не існує і закрита. Наша QSL-пошта кочує по домашнім адресам і де гарантія, що QSL-картка десь не загубиться. Ясна річ, це загальні проблеми по всій Україні, це важко вирішується, але в деяких областях знайшли вихід і ці питання у нас на першому плані. Спочатку це вирішувалось на UR4NWW, потім в магазині UT7ND, а тепер в когось дома. Обласні «круглі столи» тримаються виключно по ініціативі окремих радіоаматорів, честь їм і хвала, є  надія що це на постійній основі.

Якщо ми серйозна організація, чому за весь час проведення конференцій, ні разу не було представника від керівництва центрального органу Ліги радіоаматорів України і чи запрошувались вони взагалі?! Звітно-виборча конференція  проводиться один раз в два роки і тільки в такому разі визнається (якщо є внутрішні протиріччя) легітимність нового обраного керівництва обласного відділення Ліги радіоаматорів України.  Мабуть не випадково при підсумках  роботи за останні звітні два роки прозвучало дві оцінки – «задовільно», та – «не задовільно», але на голосування ці оцінки не винесені, а рішення та постанови в кінці конференції НЕ БУЛО. Поважаю тих радіоаматорів, які не побоялись висловити cвою думку і це було бажанням, скоріше всього, щось змінити в кращу сторону, підказати свої бачення і недоліки, але впевнений, - висновки не зроблені. На жаль більшість авторитетних радіоаматорів роблять вигляд, що нічого страшного не відбувається, або просто не хотять руйнувати добрі стосунки в колективі. Пропозиція організовувати загальні збори для радіоматорів і членів Ліги окремо не мають сенсу, тобто, це означає проведення їх два рази в рік. Необхідно просто, розбити порядок денний на дві частини і спочатку провести загальні збори, а потім, коли залишаться члени Ліги розглядати 8-е питання. До речі, в більшості областей воно під номером -  6-ть. Hi!

Тепер, хочу зрозуміти випадок, з якими довелось зустрітись на конференції. В своєму життя зустрівся вперше, а раніше  був головою Ради клубу,  правда, в сусідній області. Те, що почув на останній конференції засмутило і стало питанням в необхідності брати в ній участь, а приїхав на конференцію, щоб почути щось нове та зміни в ЛРУ. Аматор, якого я поважав на конференції, сам собі вручив перехідну «сувенірну Дошку», яка вручається кожний рік при підведенні підсумків по результатах роботи найбільш активним радіоаматорам, в тому числі і в змаганнях. Був такий його вислів – «.. этому  дали, у этого уже была, а у меня ещё не было!».Таке бажання, мабуть є в кожного, але більшості присутніх це не було зрозуміло. Скориставшись правом секретаря, без згоди на це конференції, без рішення Ради, порушуючи положення про нагороду (якщо воно існує), сам прийняв рішення. Тепер вона (дошка), буде вручатися кожний рік Чемпіону області. Дуже добре, якщо буде такий Чемпіонат, але зразу виникло питання, а де нове положення, хто його розробив і затвердив? Такі питання пропонуються Радою, а затверджуються обласною конференцією.  І як можна керувати Лігою, коли вся інформація, документація та переписка ведеться українською мовою і в той же час з цієї мови деякі «лідери» насміхаються?! Коли будуть виготовлені єдині посвідчення членів Ліги України, щоб окремі керівники не відчували себе диктаторами. Тоді ми б не були від них залежними, а підкорялись тільки нормам Статуту Ліги радіоаматорів України та рішенням обраної Ради.           .

Ознайомившись з останніми публікаціями в газеті ,,Радіоінформ” та Інтернеті, я прийшов до висновку що теж маю право на свою думку, щоб не було такого – «Моя  хата з краю!».  Ми займаємось спільною справою, давайте не втрачати радість спілкування, але при необхідності потрібна і допомога один одному відвертою критикою і не тільки критикою, а й ділом.  Може в чомусь я помиляюсь, то чекаю на зустрічні аргументи. Радіоаматори, не мовчіть, бо ми цього варті!     

     73!   М.І. Войнаровський 

Член Ліги радіоаматорів України. Представник Вінницької філії УДЦР ,,Укрчастотнагляд”. ut5na@rambler.ru  Позаштатний кореспондент газети «Радіоінформ»                                                                                                                                                 

http://www.radioinform.vinnitsa.com/avtor/konf.html

0


Вы здесь » ВинРадиоФорум » Радиобайки » Ліга радіоаматорів та її Статут